دیجی برق صنعتی
دیجی برق صنعتی
Previous
Next
تفاوت کابلشو و سرسیم وایرشو

تفاوت کابلشو و سر سیم وایرشو

انتقال سریع الکترون‌ها در ولتاژها و شدت جریان‌های بالا ممکن است باعث ذوب شدن نوار و بروز حوادث احتمالی شود. از همین رو از ترمینال‌های

Read More »
0